x
Sklep korzysta z plików cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką Cookies.

Regulamin sklepuPoniższy regulamin stanowiący integralną część transakcji pomiędzy klientem a SCALLINI Sp. z o.o. zostaje udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.) a równocześnie (wraz z pozostałymi dokumentami sporządzanymi przy zawarciu transakcji) stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego przewidzianego treścią art. 12 ust.1 oraz art. 18 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz.827).

§ 1. Informacje wstępne


1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej scallini.pl (sklep), a w tym zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem tego sklepu. Regulaminu nie stosuje się do towarów SCALLINI zakupionych w innym trybie niż przy pomocy tego sklepu.
2. Sklep jest prowadzony przez: SCALLINI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy pod Rokitną 1/23, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000409166, REGON 145979081, NIP 5252525934


Adres do korespondencji:
SCALLINI Sp. z o.o.
Dom Mody KLIF
ul.Okopowa 58/72
01-042 Warszawa
e-mail klif.warszawa@scallini.pl
tel. 501 688 687

3. Warunkiem skorzystania ze sklepu jest uprzednia akceptacja postanowień regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.
4. Przed dokonaniem zakupu należy – ze względu na specyficzne właściwości produktów – zapoznać się z opisem produktu.
5. Wszelkie informacje na temat serwisu oraz załatwiania spraw związanych z serwisem można uzyskać, pisząc na adres: klif.warszawa@scallini.pl§ 2. Postanowienia ogólne


1. Dla celów regulaminu poniższe wyrazy i wyrażenia oznaczają:

A. Strona – serwis internetowy www.scallini.pl ;
B. Sklep internetowy – prowadzony przez SCALLINI Sp. z o.o. serwis sprzedaży on-line, w ramach którego klienci mają możliwość nabywania towarów;
C. Towar– produkt oferowany klientowi przez SCALLINI Sp. z o.o. za pośrednictwem sklepu internetowego;
D. Klient/konsument – osoba fizyczna lub osoba prawna względnie jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w imieniu której dokonywana jest transakcja;
E. Zamówienie – oświadczenie klienta o zakupie towaru oferowanego przez SCALLINI Sp. z o.o. za pośrednictwem sklepu internetowego, sporządzone przez prawidłowe wypełnienie formularza dostępnego na www.scallini.pl, zawierające m.in. dane klienta (a także ewentualne dane osoby działającej w imieniu klienta) oraz towar, który klient zamierza nabyć;
F. Transakcja – umowa pomiędzy klientem a SCALLINI Sp. z o.o., której przedmiotem jest zakup przez klienta od spółki towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, na podstawie zamówienia złożonego przez klienta i potwierdzonego przez spółkę;
G. Płatność – świadczenie pieniężne klienta dokonywane z tytułu transakcji;
H. eCard S.A. ul. Czackiego 7/9/11 00-043 Warszawa
Siedziba: ul. Arkońska 11 Gdańsk 80-387 NIP: 521-31-03-040 KRS: 0000042304

2. Treści zawarte w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do negocjacji.
3. Właściwości produktów opisane są w informacji o produkcie.
4. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, nie zawierają natomiast kosztów przesyłki, które podawane są oddzielnie.
5. Koszty dostarczenia zakupionych towarów ponoszone są przez klienta. Cennik dostępny jest na http://scallini.pl/wysylka_i_platnosc.html, klient jest też informowany o koszcie wysyłki w trakcie dokonywania transakcji. Koszty dostarczenia klient pokrywa w chwili dokonywania płatności.

6. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili przyjęcia zamówienia przez SCALLINI. SCALLINI zastrzega sobie prawo do zmiany towarów oraz cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu. Sklep internetowy może w ustalonych przez siebie okresach sprzedawać wybrany towar po obniżonych cenach – w ramach promocji, przeceny lub wyprzedaży posezonowej. O tym, jaki towar będzie sprzedawany w obniżonej cenie oraz przez jak długi okres, decyduje wyłącznie SCALLINI Sp. z o.o.
7. Spółka prowadzi za pośrednictwem sklepu internetowego wyłącznie sprzedaż detaliczną.
8. Towary oferowane przez SCALLINI Sp. z o.o. w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, wprowadzone na polski rynek zgodnie z przepisami prawa. Spółka dokłada najwyższej staranności, aby oferowane przez nią produkty spełniały wysokie wymogi jakościowe.


§ 3. Składanie zamówień


1. Podstawowym warunkiem dokonania zakupu towarów w sklepie jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.scallini.pl . Klient zobowiązany jest wypełnić formularz prawidłowo, to jest uzupełniając wszystkie rubryki oraz podając dane zgodne ze stanem rzeczywistym. Klient korzystający ze strony www.scallini.pl i zamierzający dokonać transakcji lub założyć własne konto na stronie powinien posiadać adres email.

2. SCALLINI potwierdzi klientowi pocztą elektroniczną na adres wskazany w zamówieniu otrzymanie zamówienia. Potwierdzenie zawiera numer identyfikacyjny zamówienia oraz komplet danych podanych przez klienta przy składaniu zamówienia. W braku potwierdzenia zamówienia w ciągu 15 minut, klient powinien skontaktować się ze sklepem internetowym, pisząc na adres email zamowienia@scallini.pl lub dzwoniąc pod nr telefonu 508 088 853 w celu wyjaśnienia sytuacji.

3. Podczas składania zamówienia w systemie komputerowym klienta mogą zostać zapisane pliki cookies, tj. informacje przekazywane przez serwer strony na komputer klienta, z zastrzeżeniem, że dla serwera strony czytelne będą jedynie informacje pozostawione przez ten serwer oraz wtyczka ActiveX do obsługi informacji przekazywanych przez stronę.

4. W sytuacjach, gdy zamówieni wzbudza wątpliwości odnośnie treści lub danych klienta, pracownik SCALLINI może skontaktować się z klientem telefonicznie lub emailem w celu wyjaśnienia wątpliwości. SCALLINI zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających jego wątpliwości, w tym takich, w których formularz nie został wypełniony lub został nieprawidłowo wypełniony, w szczególności, jeżeli brakuje danych kontaktowych, lub takich, których wykonanie stało się niemożliwe wskutek niedostępności towarów. Równocześnie SCALLINI nie ponosi odpowiedzialności za realizację transakcji zgodnie z informacjami przekazanymi przez klienta, jeżeli informacje te były nieprawdziwe (co w szczególności dotyczy adresu do doręczeń, numeru telefonu lub adresu email) i miało to wpływ na wykonanie transakcji.

5. Składając zamówienie, klient określa liczbę zamawianych sztuk oraz – jeśli dostępna jest taka opcja – inne cechy towaru. Jednocześnie SCALLINI Sp. z o.o. informuje, że szczegóły wyglądu zewnętrznego produktów (w szczególności kolory i odcienie) widoczne na urządzeniach klienta (monitor, wyświetlacz) lub na wykonanych przez klienta wydrukach przy wykorzystaniu urządzeń drukujących mogą różnić się od rzeczywistych, w zależności od indywidualnych właściwości i ustawień tych urządzeń.

6. Złożenie Zamówienia przez Klienta łączy się z jego obowiązkiem zapłaty. Klient ma prawo odstąpić od transakcji lub dokonać modyfikacji zamówienia przed dokonaniem wysyłki zamówionego towaru. Wymaga to przesłania oświadczenia woli w tym zakresie pocztą elektroniczną na adres email zamowienia@scallini.pl. Powyższe uprawnienie do odstąpienia od transakcji jest niezależne od opisanego w dalszej części regulaminu uprawnienia do odstąpienia od transakcji i zwrotu towaru.


§ 4. Wykonywanie umów


1. Do zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w zamówieniu dochodzi po opłaceniu przez klienta towaru i kosztów przesyłki i przyjęciu zamówienia przez SCALLINI Sp. z o.o.

2. SCALLINI nie jest zobowiązany dokonać przyjęcia zamówienia przed uiszczeniem opłaty. Klient zobowiązuje się wpłacić należność za zamówiony towar oraz koszty przesyłki w ciągu 2 dni roboczych. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.

3. SCALLINI zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w razie braku możliwości jego realizacji. W takim przypadku SCALLINI niezwłocznie powiadomi o tym klienta oraz zwróci mu wszystko, co klient świadczył na rzecz SCALLINI.

4. Strony zgodnie wyłączają możliwość zmiany lub cofnięcia zamówienia przez klienta w przypadku towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie.

5. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
SCALLINI rozpoczyna realizację zamówienia:
a/ w odniesieniu do towarów oznaczonych w serwisie jako „aktualnie dostępne” – w ramach ilości dostępnych w serwisie, z chwilą przekazania towaru do wysyłki,
b/ w odniesieniu do innych towarów niż aktualnie dostępne, z chwilą ich zamówienia przez SCALLINI u producenta lub przystąpienia do ich produkcji, których to czynności SCALLINI dokonuje jednocześnie z potwierdzeniem.


§ 5. Termin realizacji i faktura

1. Czas realizacji zamówienia wynosi zazwyczaj od 2 (dwóch) do 7 (siedmiu) dni roboczych od momentu zaksięgowania należności za towar i przesyłkę na koncie SCALLINI Sp. z o.o. W przypadku niemożności realizacji transakcji we wskazanym terminie, SCALLINI poinformuje o tym fakcie klienta, zobowiązujące się dołożyć wszelkich starań, by dostarczyć zamówiony towar w terminie nieprzekraczającym 30 dni od złożenia zamówienia. W takiej sytuacji klient może dokonać modyfikacji zamówienia lub odstąpić od transakcji na zasadach określonych wyżej.

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do każdego zamówienia wystawiany jest dokument stwierdzający dokonanie transakcji – faktura VAT lub paragon fiskalny.

3. Zamówiony towar dostarczany jest klientowi za pośrednictwem kuriera na adres wskazany w zamówieniu lub do wybranego przez klienta paczkomatu InPost. O sposobie dostarczenia towaru decyduje klient, wybierając jedną z opcji udostępnianych przez SCALLINI Sp. z o.o., obejmującej również wysokość kosztów dostarczenia . Zmiana adresu doręczenia przesyłki po jej nadaniu nie jest możliwa.§ 6. Płatności


1. SCALLINI Sp. z o.o. nie świadczy usług sprzedaży towaru za pobraniem.
2. Klient uiszcza należną kwotę za zamówione towary powiększoną o koszt przesyłki przy składaniu zamówienia – poprzez wykorzystanie form płatności wskazanych w sklepie bezpośrednio przez SCALLINI lub podmiot działający w imieniu SCALLINI.
3. Płatności można dokonać przelewem elektronicznym (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim) lub kartą płatniczą. Płatności online obsługuje firma eCard S.A. Klient może dokonać też przelewu zwykłego na konto spółki


Bank Zachodni WBK S.A.
15 1090 1030 0000 0001 3227 6601
SCALLINI Sp. z o.o.
ul. Bitwy pod Rokitną 1/23
01-506 WarszawaDostępne formy płatności to:
ePrzelewy:
Płacę z inteligo (inteligo)
mTransfer (mBank)
MultiTransfer (MultiBank)
Płać z Nordea (Nordea)
Przelew24 (Bank Zachodni WBK)
Przelew z BPH (Bank BPH)
Płacę z iPKO (PKO BP)
Pekao24Przelew (Bank Pekao)
Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy)
PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)
MeritumBank Przelew (Meritum Bank)
Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium)
Płać z ING (ING Bank Śląski)
Credit Agricole Bank Polska S.A.
Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.)
db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.)
Alior Sync
Invest Bank S.A.
Płacę z IKO


Przelewy półautomatyczne:
Deutsche Bank Polska S.A.
Invest Bank S.A.
Kredyt Bank S.A.
Raiffaisen Bank Polska S.A.
Bank Pocztowy S.A.
Bank Spółdzielczy we Wschowie
Millennium Bank S.A.
Credit Agricole Bank S.A.
Bank DnB Nord Polska S.A.
Bank PKO S.A.
Inteligo Services
Bank Zachodni WBK S.A.
Bank Pekao S.A.


Karty płatnicze:

Visa
Visa Electron
MasterCard
MasterCard Electronic
Maestro
4. Płatność uznaje się za dokonaną:
I. po autoryzowaniu płatności przez eCard w przypadku płatności kartą lub płatności on-line;
II. po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Spółki, w przypadku przelewu zwykłego.


§ 7. Odbiór przesyłki

1. Przesyłka jest doręczana za pośrednictwem kuriera wskazanego przez SCALLINI lub wysyłana do wskazanego przez klienta paczkomatu In-Post. Koszt przesyłki pokrywa klient.

2. Zaleca się, by klient przed potwierdzeniem odbioru w obecności kuriera dokładnie sprawdził, czy opakowanie przesyłki jest nienaruszone. Jeśli stwierdzi uszkodzenie opakowania, zaleca się, by klient zażądał od kuriera sporządzenia protokołu oraz by podpisał protokół. Jeżeli opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia, zaleca się, by klient przesyłki nie przyjmował, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomił SCALLINI Sp. z o.o. telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

3. Klient w przypadku stwierdzenia, że:
a/ zawartość przesyłki nie jest zgodna z zamówieniem lub
b/ towar jest uszkodzony,
zobowiązany jest jak najszybciej skontaktować się ze SCALLINI.

4. Jeżeli klient z przyczyn nieuzasadnionych wstrzyma odbiór towarów o 14 dni, SCALLINI uzna, że klient skorzystał z prawa odstąpienia od umowy i zwróci mu uiszczoną kwotę zgodnie z zasadami dokonywania zwrotów, wskazanymi w przepisach.

5. Nieodebranie paczki i zwrot przesyłki do nadawcy skutkuje:

a/ obciążeniem klienta kosztami zwrotu przesyłki do nadawcy oraz ponownego jej nadania (InPost – 16 zł, kurier UPS – 26 zł) – jeżeli klient zgłosi chęć ponownego nadania przesyłki i wyrazi wolę jej odebrania,

b/ obciążeniem klienta kosztem zwrotu paczki do nadawcy (InPost – 8 zł, kurier UPS – 13 zł) – jeżeli klient zgłosi chęć rezygnacji z zamówienia i nie wyrazi zgody na ponowne nadanie przesyłki.§ 8. Odstąpienie od umowy


1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), kupujący będący konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu cywilnego może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy powiadomić SCALLINI Sp. z o.o. telefonicznie, e-mailem lub pocztą o woli odstąpienia od umowy. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia otrzymania produktu. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
2. Klient może ale nie musi skorzystać z poniższego wzoru odstąpienia od umowy.
Wzór odstąpienia od umowy


3. Wolę odstąpienia od transakcji można wysłać:
a. pocztą na adres:
SCALLINI Sp. z o.o.
Dom Mody KLIF
Ul. Okopowa 58/72
01-042 Warszawa

b. pocztą elektroniczną na adres
klif.warszawa@scallini.pl
c. poinformować telefonicznie – 501688687


4. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar do SCALLINI. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Konsument powinien odesłać dostarczony towar w stanie niezmienionym. Wykonując prawo odstąpienia klient powinien też wykazać fakt zawarcia transakcji. Sugeruje się odesłanie towaru oraz dowodu zawarcia transakcji (najlepiej oryginału faktury VAT lub paragonu fiskalnego) wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od transakcji.

5.SCALLINI Sp. z o.o. akceptuje zwrotu towaru TYLKO z nierozerwaną metką SCALLINI doczepioną do towaru.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

7. Należność zostanie przelana na konto klienta, z którego nastąpiła płatność lub do którego przypisana jest karta, jak najszybciej, nie później niż w ciągu 14 dni po otrzymaniu zwrotu towaru dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania. Koszty przesyłki zwrotnej poniesione przez klienta nie są zwracane.

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w wypadkach towarów o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, np. wyprodukowanych lub sprowadzonych na zamówienie.

9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki), przy czym powinien mieć na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do SCALLINI w stanie niezniszczonym. SCALLINI nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie dokonywanym na zlecenie klienta.

10. Jeżeli klient dokonuje zwrotu towarów, do których zwrotu nie jest uprawniony lub które nie znajdują się w stanie niezmienionym lub bez opłacenia przesyłki, SCALLINI zastrzega sobie prawo do odrzucenia zwrotu towarów i odmowy zwrotu ceny lub do obciążenia użytkownika uzasadnionymi kosztami w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy.

11. Odstąpienie od umowy przez Klienta nie jest możliwe w przypadku zakupu towarów o właściwościach określonych według specyfikacji przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu – np ciętych, tkanych, drukowanych pod wzór podany przez Klienta, obszywanych wg zamówienia Klienta czy zamawianych w niestandardowych wymiarach, ponadnormatywnych, wg indywidualnych zamówień Klientów.


§ 10. Reklamacje


1. Klient ma prawo złożyć reklamację z tytułu rękojmi.


Formularz reklamacyjny

2. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez SCALLINI do reklamacji klienta lub do wykonania uprawnień klienta wynikających z niezgodności produktu z umową sprzedaży/rękojmi niezbędne będzie dostarczenie produktu do SCALLINI, klient może zostać poproszony przez SCALLINI o dostarczenie produktu na koszt spółki na adres:


SCALLINI Sp. z o.o.
Dom Mody KLIF
ul.Okopowa 58/72
01-042 Warszawa

z dopiskiem: „REKLAMACJA”


3. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji jest wykazanie przez klienta faktu zawarcia transakcji. W celu sprawnego przebiegu procesu reklamacyjnego sugeruje się przesłanie wraz z reklamacją dowodu zawarcia transakcji (najlepiej oryginału faktury VAT).

4. Różnice pomiędzy wyglądem towaru dostarczonego w ramach transakcji a jego zdjęciem w sklepie internetowym, wynikające z właściwości urządzeń stosowanych przez klienta (monitor, wyświetlacz, drukarka itp.), mogą nie zostać uznane za obciążającą SCALLINI Sp. z o.o. niezgodność towaru z umową. Jeśli zdaniem klienta takie różnice występują i powodują u niego obniżenie lub brak satysfakcji z zakupu towaru, SCALLINI sugeruje raczej skorzystanie z prawa zwrotu niż drogi reklamacyjnej.

5. SCALLINI Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za wady fizyczne towaru, polegające na niezgodności produktu z umową sprzedaży. Na ogół jako wad fizycznych obciążających Spółkę nie traktuje się:
a. uszkodzeń będących skutkiem normalnego zużycia towaru,
b. uszkodzeń mechanicznych,
c. uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem towaru, zwłaszcza złą konserwacją lub jej brakiem, przemoczeniem, używaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem.
Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na klienta.

6. W przypadku stwierdzenia wad zakupionego towaru konsument ma prawo:
a. złożyć sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi (podstawa prawna Kodeks Cywilny). Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona za pomocą formularza reklamacyjnego, w formie elektronicznej lub w formie pisemnej.
b. żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że SCALLINI niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez sklep SCALLINI albo sklep SCALLINI nie wymienił produktu na wolny od wad ani tej wady nie usunął.
Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni SCALLINI nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznała żądania za zasadne. W przypadku gdy realizacja żądań klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi SCALLINI. Jeżeli wystąpi konieczność zasięgnięcia opinii biegłego, ustosunkowania się do reklamacji wydłuża się o czas uzyskania tejże.

7. Ze względu na ochronę, jaką zapewniają klientowi uprawnienia przysługujące mu z ramienia rękojmi, produkty SCALLINI nie są objęte dodatkowo gwarancją.

8. Klient ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń.

9. Klient ma prawo zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

10. Klient ma prawo zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,

11. Klient ma prawo uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.

12. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl


§ 11. Dane osobowe


1. Klient poprzez wysłanie zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie swoich danych osobowych przez SCALLINI Sp z o.o. ul. Gwiaździsta 15A/85 01-651 Warszawa w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży towarów, zawieranej poprzez przyjęcie zamówienia, oraz ich przetwarzanie dla potrzeb związanych z realizacją Umowy, a jeżeli wyrazi zgodę poprzez formularz – również dla celów marketingowo-promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883).
2. Dane związane z zawarciem umowy, co do których klient nie wyrazi zgody na ich gromadzenie i przetwarzanie dla celów marketingowo-promocyjnych, zostaną usunięte w dniu, w którym SCALLINI powziął wiadomość o nieskorzystaniu przez klienta z prawa odstąpienia od umowy.
3. Zgoda, o której mowa w ust. 1. niniejszego paragrafu, w zakresie celów marketingowo-promocyjnych obejmuje w szczególności zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych w formie elektronicznej.
4. Klient oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:
a/ prawie wglądu do jego danych oraz ich aktualizowania i poprawiania,
b/ adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych,
c/ przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są wyłącznie pracownicy SCALLINI,
d/ dobrowolności podania danych.
5. SCALLINI zobowiązuje się do ochrony danych dotyczących odwiedzających www.scallini.pl oraz nieudostępniania i niesprzedawania danych dotyczących użytkowników serwisu firmom i osobom trzecim.


§ 12. Postanowienia końcowe


1. Treść regulaminu będzie udostępniona wszystkim klientom w siedzibie SCALLINI oraz na stronie internetowej SCALLINI: www.scallini.pl.
2. SCALLINI zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej scallini.pl Jakiekolwiek zmiany regulaminu nie odnoszą skutku w stosunku do transakcji już zainicjowanych poprzez złożenie zamówienia – każdą transakcję regulują postanowienia regulaminu obowiązujące w chwili złożenia zamówienia.
3. W razie sprzeczności postanowień regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami, w miejsce postanowień regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część regulaminu pozostaje w mocy.
4. Klient będący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Przysługuje mu prawo do:

• złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej (podstawa prawna: art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej [tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.148]);
• złożenia wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z przedsiębiorcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (podstawa prawna: art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej [tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.148]).
• bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów (podstawa prawna: art. 39-42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów [Dz.U. nr 50 poz.331]) lub organizacji społecznej, której statutowe zadania obejmują ochronę konsumentów m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (podstawa prawna: art. 45 ust.1 pkt. 5) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów [Dz.U. nr 50 poz.331]).
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.